Kuch Tu Sambhal Kar Rakhta Mujha Bhi Khoo Diya Tum Na “Urdu Shayari”

Kuch Tu Sambhal Kar Rakhta Mujha Bhi Khoo Diya Tum Na (★⊱ وقاص شير ⊰★)