aur kuch nhi cahatay tujh se ay zindagi bas woh ik sakhs luta de jo tujh se bhi pyaara hai

Leave a Reply